Nguyễn Thị Thu Hiền
Nguyễn Thị Thu Hiền Ban Giám Hiệu Hiệu Trưởng - Bí thư Chi bộ 02623506898 ntthienngoclan@.com Đơn vị công tác: Trường MG Hoa Ngọc Lan Ngày tháng năm sinh: 07/09/1976
Lê Trọng Khánh Hòa
Lê Trọng Khánh Hòa Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng - Phó Bí thư Chi bộ 02623608858 Hoakhanh1108@gmail.com Đơn vị công tác: Trường MG Hoa Ngọc Lan Ngày tháng năm sinh: 11/8/1983